Báo giá Tổng đài Cloud

So sánh tính năng các gói để tìm ra gói dịch vụ hoàn hảo nhất cho bạn

Tính năng

Cloud PBX

Inbound Call

Outbound Call

Call Center

Đa kênh

Contact Center

Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
Tính năng tổng đài
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Tính năng tổng đài
Tích hợp với số đầu số hotline nhà mạng có VoIP hoặc Mobile SIP Trunking
Tích hợp simbox
Tích hợp số hotline analog/E1
Định tuyến cơ bản: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: theo số gọi, xoay vòng
Định tuyến nâng cao: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: lịch làm việc, theo thời gian, xoay vòng, gặp gần nhất, skill based, theo thuộc tính khách hàng (vip / blacklist / dynamic field)
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng hotline 2 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 2 Không giới hạn
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối SIP Phone
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối IP Phone
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối trình duyệt (WebRTC) (Sử dụng trình duyệt làm thiết bị nghe gọi, không cần plugin)
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối số là số di động cá nhân
Ghi âm cuộc gọi
Giao diện Web tương tác cuộc gọi
Popup thông tin cuộc gọi
Popup thông tin khách hàng
Popup ticket (Tự động mở ticket khi có cuộc gọi điện đến, gọi đi)
Tìm kiếm thông tin khách hàng
Hold, Mute cuộc gọi
Chuyển cuộc gọi
Tổng đài tự động IVR 1 cấp 2 cấp 1 cấp Không giới hạn 1 cấp Không giới hạn
Tổng đài nội bộ PBX
Danh bạ nội bộ
Voicemail
Giám sát cuộc gọi: nghe lén, cướp cuộc gọi, đàm thoại nhóm, ngắt cuộc gọi
Giám sát năng suất nhân viên (Giám sát trạng thái làm việc, giám sát chỉ số online trong ca, trong ngày)
Giám sát hàng chờ cuộc gọi
Giao diện admin quản trị nhân viên, quản trị máy nhánh
Post-call survey
Gọi trực tiếp số máy lẻ
Tìm kiếm và nghe lại cuộc gọi ghi âm (theo ngày, theo nhân viên, theo số khách hàng …)
Báo cáo thời gian login/logout/online/offline
Báo cáo tổng quan (Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT…)
Báo cáo chi tiết (Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT…tới từng nhân viên)
Live chat
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
Live chat
Số lượng cuộc chat đồng thời Không giới hạn Không giới hạn
Chat Rating (Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat)
Pre-Chat form (Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat)
Offline form (Cho phép khách hàng gửi tin nhắn khi agent offline)
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban
Mẫu trả lời nhanh
File Sending (Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng) 10 MB 10 MB
Chat nội bộ
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất
Real Time Monitoring (Giám sát các chỉ số hàng đợi chat, năng suất trung bình hàng đợi…)
Tùy chỉnh box chat (Admin tùy chỉnh các thông tin liên quan đến box chat như màu sắc, tiêu đề, nội dung chào …)
Báo cáo tổng quan (Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat)
Báo cáo chi tiết
Conversation (Khi khách hàng rời website, cuộc hội thoại tự động chuyển thành email để tiếp tục trò chuyện )
Tính năng quản lý Facebook Page
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
Tính năng quản lý Facebook Page
Định tuyến tự động comment từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, gặp gần nhất
Định tuyến tự động inbox message từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất
Tự động ẩn comment chứa Email, số điện thoại
Mẫu trả lời nhanh
Giao diện trả lời comment (Giao diện web-based trong phần mềm)
Giao diện trả lời inbox mesage (Giao diện web-based trong phần mềm)
Báo cáo tổng quan (Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT…)
Báo cáo chi tiết (Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT…tới từng nhân viên)
Ticket - Case management
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Ticket – Case management
Định tuyến tự động ticket tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất
Tự động chuyển Live Chat thành ticket (Nội dung Live Chat tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên chat)
Tự động chuyển facebook comment, inbox message thành ticket (Nội dung tương tác qua facebook page sẽ tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên)
Tự động chuyển voicemail thành ticket (Chuyển đổi các voicemail khách hàng để lại lời nhắn thành ticket và chia cho nhân viên, ticket có gán sẵn file ghi âm…)
Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket (Chuyển đổi các miss call thành ticket và chia cho nhân viên)
Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi
Tự động chuyển Email thành ticket
Tự động chuyển SMS thành ticket
Tạo ticket từ web
Tạo ticket qua API (Tạo ticket qua API từ các phần mềm bên thứ 3) 200 RPH 500 RPH
Chuyển đổi ticket giữa các các phòng ban, các agent
Dynamic field (Admin doanh nghiệp chủ động thay đổi các trường thông tin liên quan đến ticket)
Survey (Tự động gửi khảo sát chất lượng xử lý qua email khi ticket được đóng)
Macros (Định nghĩa các mẫu trả lời sẵn)
Đánh giá chất lượng xử lý ticket
Organization (Gom nhóm các khách hàng liên hệ vào cùng 1 tổ chức)
File đính kèm ticket 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB
Báo cáo tổng hợp ticket
Báo cáo chi tiết ticket
Tính năng Email
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Tính năng Email
Tích hợp Email (ví dụ cskh@doanhnghiep.com.vn) (Tự động lấy các email trong hòm thư chung về hệ thống) 5 5
Định tuyến tự động Email tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất
Gửi Email tới khách hàng (Khách hàng nhận email từ địa chỉ email chung của doanh nghiệp)
Email marketing (1 tháng / 1 agent) 10.000 Email 10.000 Email
Email automation (Gửi theo chế độ tự động theo lịch) (1 tháng / 1 agent)
Báo cáo tổng hợp Email (Báo cáo số lượng email nhận vào, gửi ra…)
Báo cáo chi tiết Email (Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên)
Live chat
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Live chat
Tích hợp tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name)
SMS Marketing (1 tháng / 1 agent) 1.000 SMS 1.000 SMS
SMS Automation (1 tháng / 1 agent) 1.000 SMS 1.000 SMS
Báo cáo tổng hợp SMS (Báo cáo số lượng sms gửi ra theo ngày, tuần, quý …)
Báo cáo chi tiết SMS (Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên)
Tính năng outbound
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Tính năng outbound
Tạo chiến dịch (Tạo chiến dịch outbound: gọi điện, email, sms theo 2 chế độ manual / automated)
Tạo bảng câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện (Bảng hòi / trả lời sẽ hiển thị trong phiên gọi điện của nhân viên)
Import / Export khách hàng vào chiến dịch từ file
Import khách hàng vào chiến dịch từ bộ lọc
Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch
Báo cáo kết quả câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện
CRM
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 CRM
Quản lý khách hàng cá nhân (Mỗi khách hàng là 1 contact)
Quản lý khách hàng tổ chức (Nhóm các user riêng lẻ của tổ chức vào 1 khách hàng tổ chức)
Công cụ làm Segment khách hàng cá nhân (Công cụ phân lớp, phân tích khách hàng)
Dynamic field (user) (Admin tự thêm được các trường thông tin vào user phù hợp với doanh nghiệp)
Dynamic field (tổ chức) (Admin tự thêm được các trường thông tin vào tổ chức phù hợp với doanh nghiệp)
Merge Contact (Ghép các thông tin liên hệ rời rạc của 1 khách hàng vào chung 1 view)
Hợp nhất thông tin, lịch sử tương tác khách hàng đa kênh (Tất cả thông tin KH đến từ các kênh)
Import / Export dữ liệu khách hàng
Contacts & ticket history (Lịch sử tương tác khách hàng)
Khởi tạo, duy trì, tích hợp, hỗ trợ, mở rộng
Tính năng Cloud PBX Inbound Call Outbound Call Call Center Đa kênh Contact Center
Giá phần mềm (1 user/1 tháng) 60.000 250.000 250.000 450.000 250.000 680.000
 Khởi tạo, duy trì, tích hợp, hỗ trợ, mở rộng
Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000
Tích hợp số analog/E1 (1 user / 1 tháng) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Tích hợp với số hotline các mạng cung cấp Mobile sip trunk hoặc VoIP
Hỗ trợ qua Email (support@cgvtelecom.vn) 8×5 8×5 8×5 8×5 8×5 8×5
Hỗ trợ qua Live Chat 8×5 8×5 8×5 8×5 8×5 8×5
Hỗ trợ qua Hotline 8×5 8×5 8×5 24×7 8×5 24×7
SLA dịch vụ (Cam kết chất lượng dịch vụ) 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Tích hợp phần mềm (bên thứ 3) Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Liên hệ Không hỗ trợ Liên hệ
Thời gian lưu trữ
Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu 3 tháng 6 tháng 6 tháng 12 tháng 6 tháng 12 tháng
Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (1 user / 1 tháng) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Thời gian lưu trữ file ghi âm 3 tháng 6 tháng 6 tháng 12 tháng 6 tháng 12 tháng
Mở rộng thời gian lưu trữ file ghi âm (1 user / 1 tháng) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Mở rộng thêm đầu số hotline (1 đầu số / 1 tháng) 100.000 100.000

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng tiếp cận tối đa 60% Khách hàng đang bỏ lỡ bởi hệ thống tổng đài truyền thống chưa?

Các giải pháp đa dạng áp dụng cho nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau

Đăng ký dùng thử