Tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname)

By : -

Tin nhắn thương hiệu là giải pháp tiếp thị trên diện rộng

Mô tả dịch vụ

Tin nhắn thương hiệu là giải pháp tiếp thị trên diện rộng mới mức độ lan truyền cao thông qua tin nhắn SMS. Tên thương hiệu của doanh nghiệp được khẳng định ở phần người gửi (sender) mà không phải là đầu số spam.

Thành tích dịch vụ

  • Top đầu sản lượng tin nhắn quảng cáo tại thị trường Việt Nam
  • Top 10 sản lượng tin nhắn Chăm sóc khách hàng

Gói dịch vụ

  • Tin nhắn quảng cáo
  • Tin nhắn chăm sóc khách hàng

Liên hệ với dịch vụ

  • Hotline 089 6161 789
  • Website: http://cgvtelecom.vn
  • Miền Bắc: Điện thoại: (024) 7107 8222  Ext: 1555
  • Miền Nam: Điện thoại: (028) 7101 8222 Ext: 1552
  • Email: info@cgvtelecom.vn